ซีรีย์ Air Blazer
New
Air Blazer 120i Lite
ชุดพัดลม RGB ที่สวยงามชนิดปรับค่าได้ 3-in-1 พร้อมคอนโทรลเลอร์