พัดลม

พัดลม

พัดลมขนาด 80 มม.
พัดลมขนาด 90 / 92 มม.
พัดลมขนาด 120 มม.
พัดลมขนาด 140 มม.
พัดลมขนาด 180 มม.
Crossflow Fan
พัดลมขนาด USB
Slim profile (<25mm)

พัดลมขนาด 90 / 92 มม.:

FQ91
FW91
FM93