แอร์แชนเนลลิ่ง
Air Penetrator 120i
พัดลมระบายอากาศคอมพิวเตอร์ 120 มม. แบบเงียบ
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง
Air Penetrator 140i
พัดลมคอมพิวเตอร์แบบบังคับทิศทางลมสมรรถนะสูง 140 มม.