แบริ่งบอลคู่
New
Air Penetrator 120i
พัดลมระบายอากาศคอมพิวเตอร์ 120 มม. แบบเงียบ
Air Penetrator 120i PRO
พัดลมระบายอากาศ ควบคุม PWM 120 มม. ประสิทธิภาพสูง