แชสซีส์

แชสซีส์

ซีรีย์ Vital (VT):Mini-STX เคส

 Mini-STX : 5.5" x 5.8" (140mm x 147mm)

VT01
  
VT02